יום חמישי, 1 ביולי 2010

פריסה לעומת השקה

ברוב חברות האינטרנט אין הבדל משמעותי בין פריסה [deployment] להשקה [release], דבר המקשה על הטמעת הפריסה הממשכת [continuous deployment].
קוד מקור [source code] לא פרוש משול למלאי היושב במחסן ומחכה לשיווק. תחזוק המלאי עולה כסף רב, ככל שהמלאי גדול יותר מחזור החיים של המוצר מתארך.
קוד פרוש משול למוצר המונח על המדף וזמין ללקוחות. אמנם לא כל מוצר או תכונה [feature] בשלה מספיק על מנת להיות זמינה בפני הלקוח מיומה הראשון, לשם כך מציגים תכונות אלה בפני לקוחות מעטים בלבד כגון מנהלי המוצר [product managers] בחברה. מנגנון התצוגה החלקית קיים בכל מקרה עבור בדיקות פילוח שוק [A/B testing].
בעוד שפריסה הנה ארוע הנדסי, השקה הנה ארוע עסקי שבתהליכו מרימים את הלוט מעל המוצר. תהליך הנדסי טוב הוא תהליך המבטל את התלות בין האירועים.

פיתוח מוצר, מוצר אינטרנטי בפרט, הוא תהליך חיפוש אחר התאמת מוצר לקוח. מפתחי המוצר ולקוחות אליו המוצר מיועד לעולם לא יודעים עד כמה טובה תהיה ההתאמה בין המוצר ללקוח אלא עד שהשניים נפגשים בתנאי אמת. לכן הגורם החשוב ביותר להשגת תאימות מוצר לקוח היא מספר מחזורי הפיתוח ושינויי המוצר הנובעים ישירות מהתבוננות בהתנהגות הלקוח (לעומת דרישות הלקוח). פריסה ממשכת מאפשרת ירי בתנועה ללא זינוקים תזזיתיים הגורמים להרס וירידה בתפוקה.
blog comments powered by Disqus